Overblik: Derfor er aktivister mere udsatte for stress

Aktivister kæmper med hjertet, arbejder til de segner og tør ikke tale om stress, når det er ved at gå galt. Her er de væsentligste grunde til stress i aktivismen

Af Morten Steiniche. Photo by Pulpolux !!! is licensed under CC BY 2.0

Stress er et tabu

Aktivister er stressede, men taler nødig om det. Stress i aktivisme er nemlig et tabu. Stress harmonerer dårligt med billedet af den stærke selv-opofrende aktivist, og den aktivist, der erkender at være stresset og er tæt på at brænde ud, erkender også en svaghed, der indirekte sætter spørgsmålstegn ved evnen til at hjælpe andre.

Få NGO’er har en stresspolitik

Tabuet rækker langt ind i organisationerne. Store NGO’er er blevet mere opmærksomme på problemerne med stress, men der er stadig lang vej, selvom stress og udbrændthed er en af de største trusler imod aktivismen i dag.

Aktivister har det svært med egenomsorg

Aktivister er gode til hjælpe andre, men de har svært ved at yde egenomsorg. Egenomsorg som eksempelvis yoga, massage og lidt luksus til at forsøde livet, når det er opad bakke, betragtes som unødvendigt eller som nydelsessyge.

Martyriumkulturen

Når aktivsterne vælger at lide fremfor at hjælpe sig selv, så skyldes det blandt andet, at aktivismen er martyriumkultur, hvor uselviskheden og skylden stortrives. Det forventes – ikke mindst af aktivisterne selv – at de ofrer sig 100% for sagen og selvfølgelig tilsidesætter egne behov.

Svært at sige fra

For mange aktivister er det den stærke sensibilitet over verdens uretfærdigheder, som er det brændstof, der holder dem kørende. Men det er også følelserne, der gør det svært at sætte bremsen i, når det er nødvendigt. Aktivister knokler løs, også selvom energien er i bund, og det er bedre at tage en pause.

Den frustrerende indsigt i samfundets uretfærdigheder

Viden og bevidsthed om uretfærdigheder i samfundet fører ikke nødvendigvis til en større følelsesmæssig afklaring hos aktivisten, fordi der bliver handlet på problemerne. Ofte er det lige omvendt.

Forandringer i sneglefart og ressourcemangel

Langsommeligheden i forandringerne og den konstante mangel på ressourcer er andre stressskabende faktorer, som aktivister kæmper med i det daglige arbejde.

Anspændte relationer

Også de interne magtkampe og konflikter i aktivistbevægelserne virker udmattende på aktivisterne. Konflikterne opstår blandt andet, når karriere-aktivisterne støder sammen med de renhjertede aktivister, som er drevet af idealisme.

Modstanden fra omverdenen

Og endelig lever aktivisterne med den konstante modstand fra omverdenen. Aktivister føler sig ofte marginaliserede i samfundet, og de oplever modstanden som voldelig og som noget, der berør dem dybt på det følelsesmæssige plan.